Provozní řád SpindlCard

 • Karta uvedeného názvu platí pro 1 osobu.

 • Karta je nepřenosná.

 • Součástí slevové karty je informační leták SpindlCard.

 • Karta musí být zaregistrovaná a nadepsána jménem držitele. Pokud by se neshodovalo jméno držitele uvedené na zadní straně karty s osobním dokladem předkladatele karty při využití nějaké služby, ztrácí karta platnost a bude odejmuta a znehodnocena.

 • Držitel karty SpindlCard vždy předloží tuto kartu personálu před objednáním služby. Pokud se tak stane později, nemusí Vám personál uvedenou slevu na SpindlCard uznat.

 • Při využití karty uvedené slevy není možno sčítat. Sleva se nevztahuje na zboží v akci nebo na produkty s již uvedenou slevou.

 • Projekt SpindlCard nenese zodpovědnost za jakékoliv změny u jednotlivých provozovatelů a provozoven (např. úpravu ceny, nabídky, provozní doby atd.) Za toto je zodpovědný pouze provozovatel jednotlivých aktivit. Informujte se předem u jednotlivého provozovatele.

 • Vstup na všechny uvedené sportovní aktivity je pouze na vlastní nebezpečí. Za děti zodpovídají rodiče. Projekt SpindlCard nenese zodpovědnost za žádný úraz, nehodu a podobně. V kartě SpindlCard není zahrnuto žádné pojištění.

 • Platnost karty počíná její registrací a končí  vždy k 30.11, daného roku, kdy byla karta registrována.

 • V případě zcizení karty či ztráty klient - držitel SpindlCard karty - musí tento stav nahlásit vlastníkovi projektu neprodleně, aby karta byla prohlášena v systému za neplatnou. Na základě prokazatelnosti uváděného stavu klientem mu bude vystavena karta nová.

 • Zakoupením a držením SpindlCard držitel karty souhlasí s uvedenými podmínkami a plně je respektuje bez jakéhokoliv nároku na vrácení peněz a bez jakéhokoliv nároku na pozdější reklamování požadavků.

 • Veškeré Vaše náměty uvítáme na: Jilek.petra@gmail.com

 • Tiskové chyby vyhrazeny